• Úprava Bílovky, Velké Albrechtice
 • Novostavba hnojiště a jímky – Míchov
 • Novostavba RD - Dalečín
 • PPO pravostr. přítok Vlčnovského potoka
 • VN Lenčov
 • Přísnotice – vodovod řad P4, P4-1
 • Zasíťování 7 parcel ve Věchnově
 • Rybník Troskotovický dolní
 • Betonárna ZAPA Polička – zemní práce, komunikace
 • Vodovod Statek Pohořelice – Velký Dvůr
 • Novostavba RD Věchnov
 • Monolitické stropní konstrukce - RD Letovice
 • Hnojiště a jímka – Meziboří
 • Výrobna prefab. ohr. zeď
 • Odstranění zem. usedlosti Věchnov
 • HB Suška
 • ČOV Pavlov
 • Oprava pojistné vany
 • Blízkov – údržba vodního toku
 • Netín - Zadní Zhořec – údržba vodního toku
 • Závist, Olší 1,2 – údržba vodního toku
 • Vodovod a kanalizace Bystřice n.P. - průtah Novoměstská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace + ul. MUDr. Veselého, Tyršova, Příční - rekonstrukce vodovodu
 • Oprava místních komunikací – obec Koroužné
 • Mohelno - retenční nádrž Kočičák
 • Rekonstrukce koryta Líšeňského potoka
 • Rekonstrukce havarované opěrné zdi v Bystřici nad Pernštejnem
 • Slavkov u Brna – zvýšení kapacity koryta - Litava
 • ŽB strop RD Nedvědice
 • Oprava fasády kostela sv. Jakuba v Dalečíně
 • Rekonstrukce obslužné plochy před ZŠ Nádražní v Bystřici nad Pernštejnem
 • Izolace byt. Domů Jívová, Spojovací, Černý vršek v Bystřici nad Pernštejnem
 • Oprava a odbahnění Horního ryb. Újezd u Boskovic
 • Olešnický potok – údržba vodního toku
 • Bělá pod Pradědem, kanalizace a vodovod
 • ČOV Březina u Křtin
 • Oprava místní komunikace Liptál - Lopuník
 • Rybník Uhřický - odbahnění a oprava
 • ČOV Pernštejn - odtěžení kořenové ČOV
 • Vodojem, stavební část - Všechovice
 • PŠ HB Lušová - Halenkov, okr. Vsetín
 • ŽB strop - Šebetov
 • HB Hluboký – Halenkov, okr. Vsetín
 • Oprava a odbahnění rybníka Olšovec - Jedovnice
 • Betonárna ZAPA, zemní práce, štěrkopískové a vodní hospodářství – Horoměřice
 • Novostavba výrobní haly Láník - Boskovice
 • Rekonstrukce tělocvičny ZŠ – Bystřice nad Pernštejnem
 • Izolace bytového domu Višňová – Bystřice nad Pernštejnem
 • Rekonstrukce kanalizace ul. Topolová, Jívová – Bystřice nad Pernštejnem
 • Rovinky III. – kanalizace – propoj na sběrač – Bystřice nad Pernštejnem
 • Zhotovení střechy vč. zateplení fasád, okna – budova společnosti Sagras, a.s.- Bystřice nad Pernštejnem
 • Sanace porodny prasnic a výstavba zimoviště - Dalečín
 • Záchytný průleh - Bačov
 • Betonárna ZAPA , zemní práce a podkl. vrstvy - Jihlava – Pávov
 • Rekonstrukce koryta Líšeňského potoka – Brno, Líšeň
 • Oprava fasády kostela - Rovečné
 • Husí potok – rybí přechod -  Hladké Životice
 • Obnova rybníka - Říčky
 • Rekonstrukce požární nádrže -  Rožná
 • Přeložka místní komunikace - Nedvědice
 • Víceúčelové hřiště - Lelekovice
 • Komunikace a sítě Starý Dvůr – Bystřice nad Pernštejnem
 • Výstavba poldru - Lipkovský potok, Dolní Lipka
 • Stavební úpravy stájí pro chov skotu - Rožná
 • Rekonstrukce komunikací Pod Horou a Malá branka – Bystřice nad Pernštejnem
 • Rekultivace skládky inertního materiálu – Křenkův lom, Bystřice nad Pernštejnem
 • ČOV - Strachotice
 • ČOV - nové aktivační nádrže - Bystřice nad Pernštejnem
 • Turistické centrum – Bystřice nad Pernštejnem
 • Dodávka jednoho kusu ŽB stropu prodejny – Žďár nad Sázavou
 • Rekonstrukce Orlovny – Bystřice nad Pernštejnem
 • Siemens EM - Nová hala navíjárny a V.P.I. - Drásov
 • Kanalizační podchod pod Svitavou – retenční nádrž – monolit - Cacovice
 • Vodojem - Borač
 • Oprava ČOV -  Medlov
 • Statické zajištění - Hrad Zubštejn
 • Úprava vodní nádrže - Vilémovice
 • Omítka fasády ve společenské víceúčelové budově - Bor
 • Hrubá stavba společenské víceúčelové budovy - Bor
 • Hala TERM - Šlapanice
 • Tréninkové hřiště - Domanín
 • Retenční nádrž - zemní práce - Kuřim
 • Terénní úpravy - Díly za sv. Jánem v lokalitě Kuřim
 • Bytový dům, blok M - Kuřim
 • Zemní práce na stavbě 7 ks RD -  Kuřim
 • Rekonstrukce a dostavba polikliniky – Bystřice nad Pernštejnem
 • Intenzifikace ČOV - objekt pasterizace - Tišnov
 • ČOV - přestavba plynového hospodářství - Tišnov
 • Intenzifikace ČOV - Tišnov
 • Rekonstrukce betonárny ZAPA - zemní práce a bourání betonových konstrukcí - Bravantice
 • Rekonstrukce betonárny ZAPA - zemní práce a podsypy pod komunikace - Plzeň
 • Izolace bytového domu č.p- 939-947 – Bystřice nad Pernštejnem
 • Odbahnění a oprava objektů - Rybník Kurdějovský – okr. Břeclav
 • Oplocení a protihluková stěna - Bystřice nad Pernštejnem
 • Dodávka a montáž lyžařského vleku - Karasín
 • Kanalizace a zpevněná plocha Palackého náměstí - Boskovice
 • Dodávka 2ks ŽB stropů na stavbu RD - Nové Město n. Mor.
 • Inženýrské sítě pro 7 RD v lokalitě Rovinky – Bystřice nad Pernštejnem
 • Sportovní areál - Domanín
 • Holobyty v č.p. 885 -887 -  Bystřice nad Pernštejnem
 • Rekonstrukce muzea - rekonstrukce střechy a stropu nad 2. NP – Bystřice nad Pernštejnem
 • Izolace bytového domu sídl. II – Bystřice nad Pernštejnem
 • Chodník a komunikace - Dolní Loučky
 • Realizace dětského hřiště - Koroužné
 • Víceúčelové sportovní hřiště - Koroužné
 • Chodník - Nyklovice
 • Odkanalizování obce - Čejkovice
 • 1 ks čerpací stanice pro kanalizaci a ČOV -  Rožná
 • ČOV - vstupní čerpací stanice a dešťová zdrž - Čejkovice
 • ČOV - Dalečín
 • Zemní práce na hřišti - Domanín
 • VD Vír - Demolice bývalého rekreačního zařízení Zbrojovky Brno - Vír
 • Betonárna ZAPA - Rychnov na Moravě
 • Prodejna PLUS Discount - Ivančice
 • Rekonstrukce betonárny ZAPA - Praha 4
 • Dodávka kanalizace v areálu firmy Sagras a.s. – Bystřice nad Pernštejnem
 • Vnitřní omítky fotbalových kabin na hřišti - Nedvědice
 • Sanace stáje OMD a rekonstrukce odpadového hospodářství - Hluboké u Dalečína
 • ČS - štětové stěny - Rožná
 • Sanace dělící stěny kalových polí v UV Vír - Vír