Naše společnost SPH stavby s.r.o. je držitelem certifikátů o zavedení systému řízení jakosti pro následující obory činností: realizace vodohospodářských staveb, revitalizace a úprava vodních toků, výstavba průmyslových a občanských budov, komunikací a inženýrských sítí, projektová činnost v investiční výstavbě
 
Společnost zavedla a používá systém managementu jakosti, který odpovídá
ČSN EN ISO 9001:2009
 
 
 
 

 

*
 
Společnost zavedla a používá systém environmentálního managementu, který odpovídá
ČSN EN ISO 14001:2005
 
 
 

 

 *
 
Společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který odpovídá požadavkům specializace OHSAS 18001:2008 
 
 
 

 

*
                                                                                   

 

 

* kliknutím na ikonu je možné dokument zvětšit i vytisknout