Inženýrské sítě a komunikace

 

Velkou část stavebních činností společnosti tvoří kompletní dodávka a rekonstrukce inženýrských sítí. Budování nového zasíťování stavebních pozemků pro nové občanské či průmyslové projekty.


 Stavby inženýrských sítí a komunikací:

  • Vodovody, kanalizace a plynovody

  • Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

  • Ekologické stavby a skládky

Inženýrské činnosti:

  • Vytyčení/nákres inženýrských sítí

  • Digitální geodetické zaměření stavby

  • Zajištění geometrického plánu

  • Dodávky atestů použitých materiálů

  • Vyřízení povolení překopů a uzavírek komunikací, návrh a schválení dopravního značení, instalace

  • zkoušky hutnění pláně, zásypu, podkladu a povrchu u výstavby komunikací