Referenční akce - Inženýrské stavby:

 

    

 • Samostatná stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů a chodník podél silnice - Nové Město n.Mor.

 • Obytný soubor 11 RD Hodíškov

 • Kanalizace a vodovod na ulici Lipová, Topolová, Jívová - Bystřice nad Pernštejnem

 • Komunikace pro nemotorovou dopravu Lužánky (cyklostezka)

 • Komunikace a inženýrské sítě v obci Ždánice

 • Inženýrské sítě Zlatkov

 • Rekonstrukce vodovodu Dolní Rožínka

 • Splašková kanalizace a ČOV Javorek

 • Komunikace pro nemotorovou dopravu Domanínek - Domanínský rybník (cyklostezka)

 • Kanalizace a posílení vodovodu pro 9 RD Karasín

 • Rozseč - přívod z Ondrušek - novostavba vodovodu

 • ČOV a kanalizace Bošovice

 •  Zpevnění polní cesty RC4 a protierozní opatření v k.ú. Střelice

 •  Obytné soubor 14 RD Kadov

 • Most M7 přes Domanínský potok

 • Rekonstrukce polních cest v k.ú. Bystré u Poličky

 • Rekonstrukce mostu Na Příkopech v Bystřici nad Pernštejnem

 • Rekonstrukce ul. Nečasova a Palackého náměstí v Novém Městě na Moravě

 • Rekonstrukce náměstí v Dalečíně

 • ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice

 • ČOV a kanalizace v Krucemburku

 • Inženýrské sítě a komunikace v obci Věchnov

 • Kanalizace a ČOV - Březina u Křtin

 • Bystřice nad Pern. - průtah Novoměstská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

 • Bělá pod Pradědem - kanalizace a vodovod Domašov - Dolní

 • Vodovod Vítochov

 • Kanalizace, vodovod, plynovod, komunikace a zpevněné plochy v areálu firmy Sagras, a.s.

 • Komunikace a chodníky vč. parkovacích ploch v areálu firmy Siemens Electric Machines, s.r.o.

 • IS a komunikace pro bytovou výstavbu v lokalitě "Díly za Sv. Jánem v Kuřimi"

 • Chodník v úseku ul. Vírská a Pod Horou v Bystřici nad Pernštejnem vč.výstavby mostu

 • Komunikace a sítě Starý Dvůr

 • ČOV Bystřice nad Pernštejnem                                                      

 • Rekonstrukce komunikace Pod Horou a malá Branka

 • Novostavba zpevněné zabezpečené plochy TS města a.s.