STAVBY DOPRAVNÍ


 

 • Bezbariérové úpravy chodníku u ZŠ Rožná, DSP, 2008

 • Chodník v Bystřici nad Pernštejnem v úseku ulice Vírská a Pod Horou, DUR, DSP, 2008

 • Parkoviště pro osobní automobily – Sídliště I. v Bystřici nad Pernštejnem, DUR, 2008

 • Rožná komunikace – studie, varianty řešení, 2009

 • Chodník v ulici Žďárská, Nové Město na Moravě, DSP, 2009

 • Rekonstrukce komunikace ulice Wolkerova Nové Město na Moravě, DSP, 2009

 • Chodník v ulici Křičkova, Nové Město na Moravě, DUR, 2009

 • Dolní parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna, DUR, 2009

 • Horní parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna, DUR, 2009

 • Chodník v ulici Soškova, Nové Město na Moravě, DUR, 2010

 • Úprava křižovatky ulic Křičkova a Drobného, DUR, 2010

 • Chodník v ulici Křičkova, Nové Město na Moravě, DSP, 2010

 • Parkoviště pro osobní automobily – Sídliště I. V Bystřici n.P., DSP, 2010

 • Chodník „Malý okruh“ a dřevěné lávky v Nedvědici, DSP, 2011

 • Zpevněná plocha pro návštěvníky hřbitova v Bystřici n.P., studie 2011

 • Autobusová zastávka u ZŠ ve Víře, DUR, 2011