STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI


 

 • Studie přestavby zemědělských staveb v Dolní Rožínce na ubytovnu a muzeum, Libor Šikl, studie, 2004

 • Tréninkové centrum v Bystřici n.P.- I. Etapa (část a - Přestavba a přístavba sportovního a sociálního zařízení stadionu v Bystřici n.P., část b - Tréninkového hřiště v Domaníně DSP, DPP, 2004

 • Tréninkové centrum v Bystřici n.P – II. Etapa ( Nástavba ubytovny, přístavba, stavební úpravy), DSP, 2004

 • Prodejna PNS, p. Korbička, DSP, 2004

 • Prodejna květin, p. Hůrka, DSP, 2004

 • Sklad u rekreačního objektu Borovinka v Domaníně, DSP, 2004

 • Návrh využití objektu č.p. 3 na Masarykově náměstí v Bystřici n.P., studie 2004

 • Návrh fasády obecního úřadu v Unčíně, 2004

 • Parkoviště pro návštěvníky rozhledny v Karasíně, 2004

 • Letní sklad částí lyžařského vleku v Karasíně, studie, DUR, 2004

 • Rekonstrukce restaurace Harenda a pivnice Kozlovna ( rekonstrukce bývalé restaurace Perník, DSP, DZS, 2005

 • Pošta v Bystřici nad Pernštejnem, DSP, 2005 (vypracováno jako součást projektu SPU – Sběrný přepravní uzel Brno - pro firmu Ing. Arch. Dubový, Olšanská 9, Praha )

 • Rozšíření hřbitova v Bystřici n.P., DSP+ DZS, 2005 (spolupráce se zahradním architektem  Ing. Šobrem)

 • Přístavba Penzionu Vrchovina - bowlingu a přístavba restaurace u ubytovny firmy Enpeka v Novém Městě na Moravě, DSP 2005 (spolupráce s firmou Envigest s.r.o.)

 • Rekonstrukce Muzea v Bystřici n.P. – II. etapa, DSP, 2005

 • Rekonstrukce Muzea v Bystřici n.P. – III. etapa, DSP, 2005

 • Turistické informační centrum v Městském muzeu v Bystřici n.P. – návrh interiéru a vybavení, DPP, 2005

 • Studie objektu hromadných garáží na Rovinkách v Bystřici n.P., studie, 2005

 • Studie přestavby mateřské školy na bytový dům – Rovečné, studie, 2005

 • Podniková prodejna firmy Enpeka v ulici Jihlavské ve Žďáře nad Sázavou, DUR+DSP, 2005 (spolupráce s firmou Envigest s.r.o. ) 2005

 • Rekonstrukce náměstí v Dalečíně, DSP, DZS, 2006

 • Studie přestavby zemědělské stavby na vzdělávací a turistické centrum – Vítochov, studie, 2006

 • Studie pizzerie na Masarykově náměstí v domě č.p. 11 v Bystřici n.P., studie, 2006

 • Projekt prodloužení lyžařského vleku v Karasíně, DUR, 2006

 • Sportovní areál v Karasíně, studie, DUR, 2006

 • Bezbariérový přístup – přístavba k Muzeu v Bystřici n.P. – IV. etapa, DSP, 2006

 • Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ II., v Bystřici n. P., 2007

 • Rozšíření odstavných stání prodejny a servisu firmy Peugeot v Bystřici n.P., DSP, 2008

 • Novostavba sportovní haly v Nedvědici, studie, DUR, 2008

 • Vybudování sportovního areálu v Rožné, DUR, DSP, 2011

 • Stavební úpravy prostor klubu Kopretina v Bystřici n.P., studie, 2011