Vodohospodářské stavby

 

V oblasti vodohospodářských projektů provádíme komplexní realizace a rekonstrukce různých staveb tohoto charakteru. Naše práce spočívá ve správném přístupu k hospodárnému nakládání s vodou v nevhodných podmínkách.

 

  Vodohospodářské stavby zahrnují:

  • Kompletní dodávky čistíren odpadních vod a vodojemů

  • Revitalizace vodních toků

  • Výstavby a rekonstrukce suchých ochranných hrází neboli poldrů

  • Výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží

  • Odbahnění rybníků, rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů

  • Protipovodňové opatření v krajině

  • Kompletní řešení vodního režimu půdy

  • Prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur