Referenční akce - Vodohospodářské stavby:

 

               

 

 • Lubina - úprava toku

 • Rybník Vracovický

 • Limberský rybník - rekonstrukce výpusti a bezpečnostního přelivu

 • Suchý poldr v trati Díly a záchytný průleh v trati Padělky, k.ú. Suchá Loz

 • Skalský rybník - odbahnění a rekonstrukce objektů                          Skalsky_rybnik.jpg

 • Rybník na katastru obce Nemochovice

 • Rybník Skříňka, k.ú. Březské

 • Rekonstrukce koryta Zlatkovského potoka

 • Odbahnění rybníka "Branišovský"

 • Suchá nádrž Lukavice

 • Krnov - intenzifikace ČOV

 • ČOV Brodek u konice

 • HB prav. přít. Medlovického potoka

 • Revitalizace lokality Rácová - Bystřice nad Pernštejnem

 • Rovné - povodňové škody, oprava vodní nádrže

 • Velička - revitalizace

 • Odbahnění "Ivanovického" rybníka - odstranění sedimentu

 • Úprava Bílovky, Velké Albrechtice

 • Odbahnění rybníka "Troskotovický"

 • Revitalizační opatření v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou

 • Retenční nádrž - Mohelno - Kočičák

 • Úprava toku - Litava - Slavkov u Brna - zvýšení kapacity koryta

 • Oprava a odbahnění Horního rybníka v k.ú. Újezd u Boskovic

 • Rekonstrukce koryta Líšeňského potoka

 • Výstavba rybníka v k.ú. Karasín

 • Úprava toku - Husí potok, Hladké Životice                                           Husi_potok.jpg

 • Rekonstrukce ČOV Bystřice nad Pernštejnem                                    COV_Bystrice.jpg

 • Lipkovský potok, výstavba poldru - sdružený objekt a bezpečnostní přeliv

 • ČOV Tišnov - intenzifikace