Dlouhá Strouha, Kvasiny - rekonstrukce koryta, ř.km. 4,735-4,885

3. 2. 2020 — 15. 12. 2020   Povodí Labe, státní podnik  

Rekonstrukce koryta toku Dlouhé Strouhy v Kvasinách v délce 150 m řešila provizorně zatruběný havarijní úsek. Stabilita nového břehu byla zajištěna podzemní železobetonovou stabilizační zdí zřízenou v místě nového břehu pod ochranou záporového pažení.