Realizace plánu společných zařízení v k.ú. Senice na Hané

3. 8. 2020 — 19. 5. 2022   ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  

Předmětem plnění veřejné zakázky byla realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených jednoduchými pozemkovými úpravami v k.ú. Senice na Hané. Hlavní polní cesta C1, hlavní polní cesta C2 a Biocentrum Veklice včetně následné 3 – leté péče.