Betonárna

Betonárna Bystřice nad Pernštejnem

Provozování betonárny je jednou z aktivit naší společnosti.

Betonárna nabízí široký sortiment betonových směsí pro velké i malé odběratele.

Nachází se v Bystřici nad Pernštejnem v blízkosti vlakového nádraží.

Naši zaměstnanci po telefonické dohodě rádi vyhoví Vašim požadavkům.

  • Vyrábíme transportbeton /dle normy ČSN EN 206-1 a STO/ v širokém spektru pevnostních tříd a druhů
  • Poskytujeme dopravu a čerpání betonových směsí
  • Akreditovaná laboratoř zajišťuje zkoušky betonu a kameniva 

Kontakt

Vedoucí betonárny – Petr Houdek, houdek@sph-stavby.cz, tel. + 420 602 587 315
Cenové nabídky – Ing. arch. Petr Horáček, info@sph-stavby.cz

Certifikáty

Prohlášení o shodě

Projekt ÚSPORY ENERGIE V PROVOZU BETONÁRKY je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017697: 

„Úspory energie v provozu betonárky“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v betonárce společnosti SPH stavby s.r.o. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie za novou generaci kolového nakladače, který při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulickém systému) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady zpracovatelského procesu. Stávající technologie je stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale vzhledem k roku výroby je její efektivita v porovnání s novými stroji v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého technologického procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu produkce. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

Dokončení projektu je předpokládáno do konce června roku 2020.