Zemědělské stavby

  • výstavba stájí pro dobytek
  • silážní a senážní žlaby