Stavby

Stavíme na pevných základech

Naše společnost se specializuje na kompletní realizace inženýrských a vodohospodářských staveb a na průmyslovou a občanskou výstavbu. Sídlí v Bystřici nad Pernštejnem, avšak působí po celé Moravě a Východních Čechách.

SPH působí na trhu již od roku 2000. Své činnosti zahájila provozem betonárny. V roce 2002 je rozšířila o stavební výrobu. Poté následovalo zřízení oddělení projekce a střediska recyklace zaměřeného na likvidaci veškerých stavebních sutí a odpadů.

V současné době má 80 zaměstnanců. Cílem společnosti je realizovat veškeré stavby a záměry všech investorů v nejvyšší kvalitě.Certifikace

Naše společnost SPH stavby s.r.o. je držitelem certifikátů o zavedení systému řízení jakosti pro následující obory činností: realizace vodohospodářských staveb, revitalizace a úprava vodních toků, výstavba průmyslových a občanských budov, komunikací a inženýrských sítí, projektová činnost v investiční výstavbě.

Společnost zavedla a používá systém managementu kvality, který odpovídá
ČSN EN ISO 9001
Společnost zavedla a používá systém environmentálního managementu, který odpovídá
ČSN EN ISO 14001

Společnost zavedla a používá systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který odpovídá
ČSN ISO 45001

Ocenění

Projekty: