Recyklační dvůr

Recyklace stavebních odpadů

  • recyklace stavebních odpadů – beton, asfalt, zemina, štěrky, ….
  • prodej recyklátů
  • služby drcení a třídění stavebních hmot a kamene mobilními drtiči a třídiči
  • demolice objektů
  • možnost přistavení kontejnerů na stavební odpad

Kontaktní osoba:

Luděk Sečanský
vedoucí dopravy, mechanizace a recyklace
tel.: +420 602 759 575, e-mail: secansky@sph-stavby.cz

Ceník recyklace

Výkup

Kč/t
Směsná suť (cihly, omítky, keramika ….)330,00
Beton210,00
Železobeton230,00
Asfalt (živice)230,00

Prodej

Kč/t
Asfaltový recyklát130,00
Betonový recyklát130,00