Pata

SPH působí na trhu již od roku 2000.
Své činnosti zahájila provozem betonárny.
V roce 2002 je rozšířila o stavební výrobu.