Bystřička - Grapská - opěrná zeď

7. 9. 2018 — 29. 11. 2019   Lesy České republiky, s.p.  

Stavba nové opěrné zdi ze železobetonu na místě původní opěrné zdi na vodním toku.