MENDELU - Silážní žlaby Žabčice

4. 4. 2016 — 31. 8. 2016   Mendelova univerzita v Brně  

Silážní žlaby – monolitická železobetonová konstrukce, prefabrikované jímky na silážní šťávy.

Zpevněné plochy – zpevněná plocha s asfaltobetonovým krytem a odvodňovacím žlabem.

Oplocení.