Realizace PSZ - I. etapa v k.ú. Paseka u Šternberka

1. 5. 2018 — 31. 10. 2018   ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj  

Výstavba polních cest s asfaltobetonovým krytem vč. podkladních vrstev, záchytný příkop, meliorační příkopy, výsadba zeleně a zpevněná zatravněná účelová komunikace.