Rekonstrukce RN Rychtářský les

1. 10. 2018 — 30. 10. 2020   Lesy České republiky, s.p.  

Předmětem stavby byla rekonstrukce malé vodní nádrže (rekonstrukce hráze, včetně jejího opevnění, úpravu dna zátopy, vybudování nového výpustného zařízení a opevnění pod vyústěním potrubí pod hrází). Součástí stavby byla také rekonstrukce stávající lesní cesty procházející po hrázi retenční nádrže.