Sběrný dvůr odpadů Bohdalov

15. 5. 2019 — 29. 11. 2019   Městys Bohdalov  

Předmětem stavby byla výstavba sběrného dvora (zpevněné plochy, kanalizace, přípojka vodovodu, přípojka NN, kancelář obsluhy zastřešený sklad, oplocení a osvětlení areálu) včetně dodávky vybavení sběrného dvora.