Skladování krmiv, hnoje, včetně jímky

2. 4. 2018 — 28. 11. 2018   Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo  

Jedná se o novostavbu senážních žlabů, hnojiště, skladové jímky kontaminovaných vod a přečerpávací jímky. Součástí stavby byla také provedení zpevněných ploch a odstranění původních senážních žlabů.