Soubor staveb v k.ú. Němčany

1. 8. 2016 — 30. 5. 2017   Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Jedná se o soubor staveb: vodní nádrž N1 se zemní homogenní hrází – suchý poldr PO1 s homogenní zemní hrází – polní cesta C13 vč. odvodňovacího příkopu a trubního propustku – protierozní mez PM2 a PM3 – výsadby biocentra BC2 a biokoridorů K4, K5 a K6.