VD Fryšták - rekonstrukce vzdušného líce hráze

13. 3. 2019 — 21. 11. 2019   Povodí Moravy, s.p.  

Předmětem zakázky bylo provedení nového stabilizačního přísypu hráze, odvodnění koruny hráze, systém TBD – pozorovací vrty (sondy). Součástí bylo též navýšení železobetonové zdi u vstupu do odpadní štoly.